Skip to main content

Over Jezus

Want zo veel hield God van de wereld, dat Hij zijn enige Zoon gaf…

Zijn grootste daad van liefde was dat Hij zijn leven gaf voor jou. Aan het kruis, met Zijn armen uitgestrekt, betaalde Hij de ultieme prijs voor jouw -en voor mijn- zonden. Het was een daad van liefde zo groot dat geen pen het kan beschrijven, geen woorden het recht kunnen doen.

Drie dagen na Zijn kruisiging deed Hij wat niemand anders kon: Hij overwon de dood. Zijn opstanding is onze hoop, want het betekent dat ook jij nieuw leven kunt hebben in Hem. Jezus biedt ons niet alleen vergeving, maar maakt ons nieuwe mensen. In Hem zijn we niet langer verloren; we zijn gevonden, we zijn niet langer slaven; we zijn vrij, we zijn niet langer zonder hoop; we zijn mensen van belofte.

Dus, wie is Jezus? Hij is jouw Redder, jouw Heer, jouw Vriend en jouw Koning. Hij is de liefde die nooit los laat, de kracht in jouw zwakte, en Zijn aanwezigheid faalt nooit.

Wat heeft Hij voor jou gedaan? Alles. Hij gaf jou een liefde die sterker is dan de dood, een plaats in Zijn familie, en de belofte van een leven dat nooit eindigt.

Dat, mijn vriend, is het goede nieuws. Het is het leven waar Jezus Christus jou voor uitnodigt!

Nodig Jezus in je leven uit met dit gebed:

Lieve Jezus,

Ik erken dat ik fouten heb gemaakt; ik heb keuzes gemaakt die tekortschoten aan het beste wat U voor mijn leven voor ogen had. Ik heb gezondigd en ik heb een Redder nodig. Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat U stierf om de prijs voor mijn zonden te betalen en mij eeuwig leven gaf. Ik geloof dat U drie dagen later weer tot leven kwam om mij de overwinning te geven.

Ik ontvang Uw vergeving voor mijn zonden en vraag U in mijn hart te komen. Was mij schoon van alles wat ik verkeerd heb gedaan en help mij, Heer, om voor U te gaan leven. Heilige Geest, kom in mijn leven en help mij U te leren kennen als mijn Heer en Redder.

Dank U, Jezus. Amen.

Laat je het ons weten als je dit gebed hebt gebeden?