Skip to main content

ANBI informatie

Making the mystery of God plain as day

Juridisch

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Mystery’ en bezitten rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

We beschikken over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Mystery
RSIN: 8584.67.434
KvK: 70807183
E-mail: info@mystery.church

Kantoor & Postadres
Eemnesserweg 7
1221 CT Hilversum

Over ons

Mystery heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de kerk. Dit bestuur bestaat uit Kees van Velzen (voorzitter), Mieke van Velzen (secretaris) en Niek Hogervorst (penningmeester). Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente.

Wil je ons werk ondersteunen?

Lees hier meer

Locatie
Na uit verschillende ruimtes te zijn gegroeid, zijn we terecht gekomen bij het Comenius College in Hilversum. Daar ben je welkom en kun je iedere zondag van de publieke bijeenkomsten genieten. Ook in de toekomst zullen we altijd blijven kijken naar een centrale plek met bekendheid onder de mensen uit het Gooi.

Informatie
Informatie over Mystery wordt aangeboden op de website www.mystery.church. Hierop kan je terecht voor praktische details over bijeenkomsten en activiteiten.

Kinderwerk
De ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig kinderwerk is één van de speerpunten van Mystery. Om de kwaliteit van de programma’s én de veiligheid van de kinderen te waarborgen, worden afspraken hierover vastgelegd in het document Kindveiligheid.

Privacy
Mystery zal persoonlijke gegevens van haar leden en bezoekers met de grootste zorg behandelen. Om de privacy van deze personen te beschermen, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beveiligde software. De verwerking van persoonsgegevens voldoet daarmee aan de Europese eisen die op 25 mei 2018 in werking getreden.

Download Jaarverslag 2022
Download Jaarverslag 2021
Download Jaarverslag 2020
Download Jaarverslag 2019
Download Jaarverslag 2018
Download Beleidsplan