Skip to main content

School of Mystery

...opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kol. 2:2-3)

Module 2: IK BEN

In deze tweede module nemen we je mee door het evangelie van Johannes. Zevenmaal zegt Jezus: “Ik ben…”, waarmee Hij zichzelf aan jou bekend wil maken. 

Waarover je gaat leren.

Dus wie is Jezus? En wie is Hij voor jou en jouw omgeving? Dat heeft Johannes voor ons opgeschreven. Welke Bijbelse beelden liggen hieraan ten grondslag, en hoe werd dit uitgelegd in de brieven aan de jonge kerk?

Wat je gaat doen.

In zes avonden krijg je flink wat theologische concepten voor je kiezen, maar we gaan steeds aan de slag om het concreet te maken. Naast de klassikale uitleg gaan we ook uiteen in kleinere groepen, om de diepere betekenis samen uit te werken, om elkaar uit te dagen en aan te moedigen. En daarvoor zul je ook persoonlijke opdrachten meekrijgen, zodat je kunt reflecteren op wat dit allemaal voor jouw eigen leven betekent. Jezus wil dat je zijn identiteit beter leert kennen. Daar gaan we over leren, en dat gaan we ervaren!

De module telt 6 cursusavonden:

 • woensdag 18 september
 • woensdag 1 oktober
 • woensdag 16 oktober
 • woensdag 13 november
 • woensdag 27 november
 • woensdag 11 december

Je bent welkom vanaf 19:30, in het gebouw van Leger des Heils (Bussumerstraat 27). Het programma begint om 19:45 en duurt tot 21:30.

Maar je moet ook zelf aan de slag...

Je krijgt opdrachten mee naar huis. Daarin gaat het vaak om een persoonlijke verdieping/reflectie op het thema van de afgelopen avond, maar ook om voorbereiding op de volgende.

Praktische details

 • De module is gewoon in het Nederlands, maar er wordt wellicht ook Engelstalig materiaal aangeboden voor zelfstudie.
 • De cursusavonden van module 2 wordt verzorgd door Niek Hogervorst.
 • Deelname aan de module is niet vrijblijvend. Doe je mee, dan ben je aanwezig op elke cursusavond en ga je ook zelfstandig aan de slag met de opdrachten en de activiteiten in de kleine groepen.
 • 2024/2025 is het eerste jaar dat we de School of Mystery aanbieden, dus werken we met voordelige tarieven. Dit betekent ook dat we regelmatig zullen evalueren, want de ervaring van de deelnemers zal het programma aanscherpen.
 • Deelname aan de module kost €50, waarvoor je na aanmelding een betaalverzoek ontvangt. Na betaling is je aanmelding definitief.
 • Het jaarprogramma zal bestaan uit 5-6 modules met een vast tarief van €50 per module. De tweede module start na de zomervakantie.
 • Studenten (MBO/HBO/WO) krijgen toegang tot het hele programma voor de prijs van slechts 2 modules, dus zij betalen maximaal €100.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Als je vragen hebt over de School of Mystery, spreek dan komende zondag Niek Hogervorst even aan.