Skip to main content

School of Mystery

...opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kol. 2:2-3)

Module 1: Identiteit

In deze eerste module nemen we je mee in de brief van Paulus aan de Galaten, om te ontdekken hoe God je leven wil vernieuwen. 

Waarover je gaat leren.

Wat betekent het dat je ‘gerechtvaardigd bent door het geloof’? Waarom bestaat één God uit drie Personen? Wat moeten we nog met die ‘Wet’, waar het Oude Testament zo vol mee staat? Hoe moet je ‘wandelen in de Geest’? In de Galatenbrief komt het allemaal langs. Niet als theorie of van een afstand. Paulus maakt het juist heel concreet.

Wat je gaat doen.

In zes avonden krijg je flink wat theologische concepten voor je kiezen, maar we gaan steeds aan de slag om het concreet te maken. Naast de klassikale uitleg gaan we ook uiteen in kleinere groepen, om de diepere betekenis samen uit te werken, om elkaar uit te dagen en aan te moedigen. En daarvoor zul je ook persoonlijke opdrachten meekrijgen, zodat je kunt reflecteren op wat dit allemaal voor jouw eigen leven betekent. God wil je leven vernieuwen. Daar gaan we over leren, en dat gaan we ervaren!

De module telt 6 cursusavonden:

 • dinsdag 5 maart
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 2 april
 • dinsdag 15 april
 • dinsdag 14 mei
 • dinsdag 28 mei

Je bent welkom vanaf 19:30, in het gebouw van Leger des Heils (Bussumerstraat 27). Het programma begint om 19:45 en duurt tot 21:30.

Maar je moet ook zelf aan de slag...

 • Je krijgt (meestal) een voorbereidende opdracht mee, die je individueel moet uitwerken.
 • In de weken dat er geen cursusavond is, zijn er wel (virtuele) bijeenkomsten in kleine groepen. Samen bespreek je vragen, zoek je naar antwoorden, en noteer je wat er overblijft. Die vragen neem je mee naar de cursusavond.

Praktische details

 • De module is gewoon in het Nederlands, maar er wordt ook Engelstalig materiaal aangeboden voor zelfstudie.
 • De cursusavonden van module 1 worden verzorgd door Niek en Vera Hogervorst.
 • Deelname aan de module is niet vrijblijvend. Doe je mee, dan ben je aanwezig op elke cursusavond en ga je ook zelfstandig aan de slag met de opdrachten en de activiteiten in de kleine groepen.
 • 2024/2025 is het eerste jaar dat we de School of Mystery aanbieden, dus werken we met voordelige tarieven. Dit betekent ook dat we regelmatig zullen evalueren, want de ervaring van de deelnemers zal het programma aanscherpen.
 • Deelname aan de module kost €50, waarvoor je na aanmelding een betaalverzoek ontvangt. Na betaling is je aanmelding definitief.
 • Het jaarprogramma zal bestaan uit 5-6 modules met een vast tarief van €50 per module. De tweede module start na de zomervakantie.
 • Studenten (MBO/HBO/WO) krijgen toegang tot het hele programma voor de prijs van slechts 2 modules, dus zij betalen maximaal €100.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Als je vragen hebt over de School of Mystery, spreek dan komende zondag Niek of Vera Hogervorst even aan,